Mo chat

‘S e Loki an t-ainm a th'air an cat agam. Tha mòran chait nam choimhearsnachd - cait bheaga, cait mhòra, cait aosda is cait òga. Tha cait gheala, dhubha, is ruadh, cait reamhar is cait thana ann, ach tha ach aon cat leacadh ann is tha e agamsa. Seadh a chàirdean, tha Loki leacadh. A thaobh air a bhith leacadh, tha Loki uamhasach sàmhach, modhail is chan eil e ag ithe mòran. Uill, a dh' innse na fìrinn, chan eil e ag ithe càil air sgàths gu bheil e dèante de meatailt agus tha e an còmhnaidh a' fuireach air an sgàil-thaigh agam faisg air an dorus.