Teine

Bha 37 taighean anns a' bhaile bheag againn an t-seachdain seo chaidh, ach an diugh chan eil ach 36 ann. Loisg aon thaigh gu talamh am meadhan na h-oidhche. Gu fortanach cha d'fhuair duine bàs agus cha robh duine leònta.

Cha do dh'fhuirich duine sam bith anns an taigh sin. 'S e taigh làithean-saora a bh'ann. Thigeadh dithis do Mhuile 3 neo 4 uairean gach bliadhna agus chan fhuiricheadh iad ach airson beagan làithean. Cha robh iad ann am Muile nuair a bha an taigh na theine.

beachdan: 2

15.6.06: bha Blogger mona ag ràdh...

Obh obh, is truagh sin! Abair àite brèagha, glè mhath airson saor-laithean. A bheil iad beartach, na daoine aig a bheil an taigh? An rud as cudthromaiche 's e nach deach duine sam bith a ghoirteachadh anns an teine.

 
15.6.06: bha Blogger Ru-ra ag ràdh...

Chan eil mi ro eòlach air na daoine. Chan eil iad ann am Muile gu tric. Ach, tha mi a' smaoineachadh nach eil iad fìor beartach. 'S e taigh glè bheag a bh'ann.

 

Post a Comment

<< dachaigh