Càite air an t-saoghal an robh Eilidh agus Cam?

"Tha an dorus buidhe is còig sgrìobhte air," ars' an guth air a' fòn. OK ma tha. Choisich mise is Eilidh tron na sràidean den bhaile beag snog gus an do ràinig sinn aig còig. Bha duine àrd is a bhean chàirdeil ann còmhla ris na coin is a' chat geal aca. Bha sinn a' bruidhinn mu dheidhinn Gaidhlig is an t-saoghail. An uair sin choisich sinn anns a' ghàrradh is làimh ris an abhainn far an do choimhead sinn air na lusan is na lachan. Mu dheireadh thall fhuair sinn fish and chips bhon a' chippie air an oisin. 'S e latha math a bh'ann gu dearbh, ach càite an robh sinn?