Cill Rìmhinn an aghaidh MuileCill Rìmhinn Muile

Nach eil Alba bòidheach? Chaidh mi do Chill Rìmhinn an t-seachdain seo chaidh agus thill mi do Mhuile an ath latha. Tha aig an dà dhiubh:

  • tràighean mòra ghaineamheach
  • mòran luchd-turais
  • iomadh làrach arsaidh

Ach ‘s fheàrr leam Muile. Chan eil Muile cho fuar ri Cill Rìmhinn (a dh’aindeoin na bhios na dealbhan seo a’ sealltainn) agus tha na beanntan Muileach nas motha, na monaidhean nas riasgail, na creagan nas sgorach … (Tha deòin-bhàidh agam ri Muile, co-dhiù!)