Ciurm-dhealbh 1945

Bha mi aig cuirm-dhealbh 1945 ann an talla a' bhaile bhig an t-seachdain seo chaidh. Bha e math fhèin. Choimhead sinn air dà dealbhan-àbhachdais bho 1945, film-naidheachd bho 1945 agus “I know where I’m Going” – film mòr, dèante ann am Muile ann an 1945 agus roghainn film Beathag (dèan sùil air a' bhlog aice anns an Giblean 2006). Bha cuimhne aig cuid anns an talla aig an àm nuair a rinneadh an film. Dh’innis iad rinn mu dheidhinn an inneil-cheò mhòir agus an sgioba-film mhòir agus an ullachaidh-bìdh. Bha eadar-ama am meadhan an fhilm airson srùpag. Bha sin math cuideachd.

Bha an talla làn agus chòrd e ris a h-uile duine gu mòr.

beachdan: 1

16.3.08: bha Blogger Jennifer ag ràdh...

Ciamar a tha sibh!
Chan eil mo Ghaidhlig math a-nis, ach rinn mi piosa big i Oilthigh. Fhathast tha mi a deanamh Gaeilge na hEireann, agus ag togail (?)an teaghlach agam ri Gaeilge. Is Meiriceanach mi cuideachd.
Math sibh: tha Gaidhlig math agaibh! Tha blag Gaeilge agam ag :
http://misemamai.blogspot.com/
Tha mi an codhnaidh in Alba Nua, 's mar sin is toil liom anns a Ghaidhlig fhathast.

 

Post a Comment

<< dachaigh