cartadh cèiteanach

'S dòcha gu bheil mi beagan leisg, ach chan àbhaist dhomh an cartadh cèiteanach a dhèanamh. Co-dhiù, dh'imrich mi dìreach sia no seachd seachdainean air ais is tha am flat agam buileach glan fhathast. A dh'aindeoin sin, thuirt an uachdaran ris a h-uile duine a tha a' fuireach anns an togalach seo gur h-e an t-àm a th’ann airson an steall biastag bliadhnail. Air an adhbhar sin, feumaidh sinn a h-uile rud a thoirt a-mach às a' chidsin roimhe madainn Chiadain. Uill, rinn mi sin. Thàinig an steallaire biastagan is an-dràsda, feumaidh mi a h-uile rud a chuir air ais! Abair bùrach! Càit' a bheil a’ phoit teatha?